Różnica między dochodem brutto i netto

Pojęcia dochodu brutto i netto mają różne znaczenia, w zależności od tego, czy omawiana jest firma, czy osoba otrzymująca wynagrodzenie. W przypadku firmy dochód brutto równa się marży brutto, czyli sprzedaży pomniejszonej o koszt sprzedanych towarów. Zatem dochód brutto to kwota, którą firma zarabia na sprzedaży towarów lub usług, przed odliczeniem kosztów sprzedaży, kosztów administracyjnych, podatków i innych. W przypadku firmy dochód netto to pozostała kwota zarobków po odjęciu wszystkich kosztów od sprzedaży. Krótko mówiąc, dochód brutto to pośrednia kwota zarobków przed uwzględnieniem wszystkich kosztów, a dochód netto to ostateczna kwota zysku lub straty po uwzględnieniu wszystkich kosztów.

Na przykład firma ma sprzedaż na poziomie 1 000 000 USD, koszt sprzedanych towarów 600 000 USD i koszty sprzedaży 250 000 USD. Jego dochód brutto wynosi 400 000 USD, a dochód netto 150 000 USD.

Główną wadą wykorzystania dochodu brutto i netto dla firmy jest to, że wielkość dochodu brutto jest bardziej prawdopodobne, aby była ściśle związana z wynikami operacji, podczas gdy dochód netto może obejmować różne wydatki nieoperacyjne, zyski i / lub straty. Zatem te dwa obliczenia opierają się na różnych zestawach informacji i są wykorzystywane w różnych typach analiz.

W przypadku osoby otrzymującej wynagrodzenie dochód brutto to kwota wynagrodzenia lub płacy wypłacana danej osobie przez pracodawcę przed potrąceniem. W przypadku osoby otrzymującej wynagrodzenie dochód netto to pozostała kwota zarobków po potrąceniu wszystkich odliczeń od wynagrodzenia brutto, takich jak podatki od wynagrodzeń, zadatki i składki na ubezpieczenie emerytalne.

Na przykład, osoba zarabia 1000 dolarów, a 300 dolarów potrąconych jest z jej wypłaty. Jego dochód brutto wynosi 1000 USD, a dochód netto 700 USD.

Podobne warunki

Dochód brutto i dochód netto są również znane jako zysk brutto i zysk netto.

Podobne Artykuły