Wartość bieżąca 1 tabeli

Wartość bieżąca w tabeli 1 przedstawia stopy dyskontowe wartości bieżącej, które są używane do różnych kombinacji stóp procentowych i okresów. Stopa dyskontowa wybrana z tej tabeli jest następnie mnożona przez sumę gotówkową, która ma zostać otrzymana w przyszłości, aby uzyskać jej wartość bieżącą. Stopa procentowa wybrana w tabeli może być oparta na bieżącej kwocie, jaką inwestor uzyskuje z innych inwestycji, korporacyjnym koszcie kapitału lub innej miary.

Tak więc, jeśli spodziewasz się otrzymać płatność w wysokości 10 000 USD pod koniec czterech lat i zastosujesz stopę dyskontową w wysokości 8%, wówczas współczynnik wyniesie 0,7350 (jak wskazano w poniższej tabeli na przecięciu kolumny „8%” i wiersz „n” równy „4”. Następnie należy pomnożyć współczynnik 0,7350 przez 10 000 USD, aby otrzymać wartość bieżącą 7 350 USD.

Następnie pojawia się wartość bieżąca 1 tabeli, w której zastosowano standardowy zestaw stóp procentowych i okresów.

Wartość bieżąca 1 tabeli

Podobne Artykuły